Det her er måske den vigtigste artikel, jeg nogensinde har skrevet. Jeg mener, en af de vigtigste operationers effekt på en af de vigtigste outcomes – nemlig effekten af at få større bryster på, hvor meget du kan bænke. Det bliver bare ikke vigtigere.

Så min primære interesse i det her emne har egentlig været længe undervejs pga. en ekskæreste, som ofte nævnte, at hun følte sig påvirket i de diverse øvelser pga. hendes brystoperation – både ift. smerter og styrke. Jeg kiggede dog aldrig nærmere ind i det, men nu er jeg blevet beordret til at kigge på det, da en klient i fremtiden vil have det gjort og hun er, forståeligt nok, pisse nervøs for, at det gør hende dårligere til at bænke. For hvad nytter store bryster, hvis de ikke kan bænke?

Nu tænker I sikkert, der er sku da ingen, der har undersøgt det her. Det tænkte jeg også, men der er faktisk en smule undersøgelser på området. Du tænker måske: ”Hvorfor?”. Jo, ser du, der er primært to slags brystoperationer – over og under brystmusklen. Ved at lægge implantatet under brystmusklen opnår man muligvis et mere naturligt look med færre æstetiske bivirkninger, end hvis det lægges over. Det eneste problem er dog, at brystmusklen, pectoralis major, skæres over i processen. Effekten af netop denne overskæring er det, vi gerne vil vide.

Effekten af operationstype på bryststyrke

Det første studie på området er lavet af Beals et al. (2003), som undersøgte den isokinetiske styrke af hhv. den øvre og nedre del af pec major før, 2 uger efter, 6 uger efter og flere måneder efter en brystforstørrende operation, hvor pec major var blevet skåret over hos 20 utrænede kvinder (1). To uger efter operationen var 40-50% af kvinderne tilbage på mindst 75% af baselinestyrke, en procentdel der steg til 70-83% efter 6 uger. Personligt er jeg ikke fan af den måde de har bearbejdet og præsenteret deres data, da specifikke ændringer i styrke ikke er fremvist, men blot andel af patienter tilbage til mindst 75% af baseline styrke. Så det er svært at vide, hvad den reelle effekt har været på både kort og lang sigt.

brystoperation

Det man dog kan tage med fra det her studie, er faldet i styrke fra de nedre fibre af brystet, som er mere påvirket end de øvre, hvilket er set ud fra et større antal af kvinder, der oplevede et stort styrketab heri. Det giver mening, eftersom det primært er de midterste og nederste fibre, der overskæres ved operationen. Forfatternes konklusion:”Subpectoral placement of mammary implants did not produce permanent significant long-term loss of upper- extremity SP or function. The patients in our study showed a trend toward full recovery over time.”er jeg ikke enig i. Jo, der blev set en tendens til fuld recovery over tid, men deres post-test lang tid efter operationen blev kun udført i 9 af de 20 kvinder, ligesom andelen af kvinderne, der var returneret til mindst 75% af baseline i de øvre fibre, ikke var øget fra 6 uger. Dertil synes jeg ikke det er berettiget at kalde 75% af baseline for recovered. 100% af baseline er recovered. Selvfølgelig er dette i utrænede kvinder, og det betyder nok ikke det store i dagligdagen, men et tab på 25% i styrke for en kvinde, der træner, er ret meget.

Heldigvis har et senere studie brugt lidt mere gennemsigtige metoder til at bearbejde dataene (2). Her differentierede de dog ikke testene mellem øvre og nedre del af brystmusklen, men blot horisontal adduktion. Dog tilføjede de muskelmassemålinger, som er målt via MRI. Her fandt de, at en brystforstørrende operation, med implantatet under musklen, resulterede i signifikant atrofi (45-50%) af brystmusklen, sammenlignet med baseline og en ikke-opereret kontrolgruppe. Graden af atrofi var størst i de første 6 måneder efter operation, men fortsatte i mild grad selv efter 12 måneder. Dertil så man også et lille fald i isometrisk adduktionsstyrke på 8% efter 3 måneder. Et fald, der steg til 16%, efter et år. Begge disse studier er selvfølgelig ikke lavet i trænende kvinder, og vi ved derfor ikke, hvilken effekt alt dette har, hvis man tilføjer træning.

Det prøver det næste studie at gøre lidt op for. Det er et retrospektivt kvalitativt studie i 20 kvindelige bodybuildere (3). Så det kan desværre ikke give nogle specifikke styrkedata, men kun disse kvinders subjektive oplevelser … og dem kan vi aldrig få for mange af …

7 af kvinderne havde fået implantatet under musklen, mens 13 havde fået implantatet over. Som det kan ses af nedenstående tabel, ser det ud til, at et implantat under musklen resulterer i nedsat evne til at bænke, lave armbøjninger og lave flies hos størstedelen af kvinderne, mens størstedelen af kvinderne med implantaterne over musklen enten rapporterer ingen ændring eller en forbedring.

Forbedringen skal nok ikke tænkes som en præstationsfremmende effekt af silikonebryster, men nok nærmere, at de bare har kunnet lave forsat fremgang på trods af operationen. Dertil oplevede kvinderne med implantatet over musklen en kortere restitutionstid efter operationen (3,8 uger vs. 7,2 uger). De var altså tilbage i centeret efter den halve tid.

Diskussion og konklusion

Der findes to primære former for brystoperationer – over og under musklen. Hvis implantatet indsættes over musklen forbliver pectoralis major musklen intakt, mens den overskæres, uden reparation, hvis implantatet skal være under musklen. Betydningen af typen på æstetik og alt, der ikke er relevant for din bænkevne, skal jeg ikke kloge mig på. Den må du tage med din kirurg.

Når vi taler om bænkevne, så er det tydeligt at få din brystmuskel skåret over, uden reparation, vil påvirke din brystmuskel negativt. For det første vil den atrofiere betragteligt, ligesom den vil miste styrke. I mindst 70% af kvinder ser din styrke ud til at være på mindst 75% af baseline allerede 6 uger efter operation, men et varigt tab på 8-16% selv et år efter er ikke usandsynligt uden træning. Dette styrkefald ser desuden ud til at være mere udtalt i brystmusklens nederste fibre sammenlignet med de øvre. Det vil altså sige, at øvelser som bænkpres i flade vinkler og nedadgående skråning, som et bænkpres med opspænd, samt bredere greb, sandsynligvis vil være mere påvirket end et bænkpres med opadgående skråning og/eller smallere greb.

Dette er også støttet op af trænede kvinders erfaringer, som viser flere negative konsekvenser af implantater under musklen både i form af nedsat performance og mere smerte end implantater over musklen. Hvor stor denne effekt er vides ikke uden kvantitative data, men det har sandsynligvis en relevans på den fremgang, du kan lave.

Så hvis det vigtigste i dit liv er din præstationsevne, og denne præstationsevne er afhængig af din brystmuskels styrke, så vil jeg anbefale at få implantatet lagt over brystmusklen. Vælger du derimod at få større bryster af rent æstetiske årsager, hvilket er den eneste gode grund til det, så vil jeg snakke anbefalinger med min kirurg, for der har jeg endnu ikke nok erfaring til at give noget definitivt svar. 😉


Referencer

  1. Beals SP, Golden KA, Basten M, Kelly KM. Strength Performance of the Pectoralis Major Muscle After Subpectoral Breast Augmentation Surgery. Aesthet Surg J. 1. marts 2003;23(2):92–7.
  2. Roxo AC, Nahas FX, Pinheiro Rodrigues NC, Salles JI, Amaral Cossich VR, de Castro CC, m.fl. Functional and Volumetric Analysis of the Pectoralis Major Muscle After Submuscular Breast Augmentation. Aesthet Surg J. 1. juni 2017;37(6):654–61.
  3. Sarbak JM, Baker JL. Effects of Breast Augmentation on Pectoralis Major Muscle Function in the Athletic Woman. Aesthet Surg J. 1. maj 2004;24(3):224–8.

Leave a Comment